REGULATIONS

Yoga is voor iedereen

Lieve /Dear Liv Yogi’s,

LIV betekent in het Scandinavisch bescherming, onderdak en warmte.

LIV Leidse Hout is een plek waar iedereen welkom is. Ongeacht individuele keuzes over lichaam en gezondheid.

Wij bieden graag onderdak aan iedereen die respect, begrip en compassie kan aanwenden voor ieders individuele invulling daarvan.

Actief controleren op Corona toegangsbewijzen, druist hier voor ons, fundamenteel tegenin. Maatregelen waar ethici, medici en wetenschappers ook hun vraagtekens bij zetten.

Indien gewenst bieden we je de mogelijkheid je Corona toegangsbewijs ZELF te scannen in de zaal.

We beschermen onszelf en daardoor de ander op basis van gezond verstand en verantwoordelijkheid. Dat doe je door bij klachten ook echt thuis te blijven. Je kunt onze lessen altijd live online volgen.

Heb je vragen of opmerkingen over onze Corona principes, dan verzoeken wij je deze rechtstreeks aan ons te richten.

Met warme groet,

Guido & Jasmijn
[email protected]

Yoga is for everyone

Corona Principles LIV

LIV in Scandinavian means protection, shelter, and warmth.

Liv Leidse Hout is a place where everyone is welcome. Regardless of individual choices they make for their own body and health.
We open our doors to everyone who can respect, understand and find compassion for peoples individual ideas of what this means for them.

For us, actively checking for corona passes does not fit with these values. Rules and regulations that are also questioned by medical and scientific professionals.

If you personally feel more comfortable with the new regulations, we offer the opportunity to scan your QR code yourself in the yoga room.

We protect ourselves, and with that, other people, based on common sense and responsibility. This means that you stay home when you have symptoms. You can always take our online classes.

If you have any questions or concerns about our corona principles, please direct them straight at us.

Warm wishes,

Guido & Jasmijn
[email protected]