Workshop

Mamma Cirkel
for all kind of mothers

Every 2nd Sunday (except for july/aug)

20.00-21.30

Liv Leidse Hout

For Dutch, read below

The Liv Mamma circle is a sharing circle for all kinds of mothers. Grandmothers, moms of adult or teenage kids, moms with small children or new borns and mothers of star-babies or angel children, bonus moms, stepmoms and fostermoms. Feel welcome too if you are trying to or thingking about becoming a mother.

Once a month we gather and sit it circle to share about our journey into or towards (grand)motherhood.

We listen to each other and we support our sisters in the challenges they might face.
We share our own, authentic stories and only give advice when this is asked for!

What can you expect?

  •  a sacred space where mothers can express themselves safely, share our inate wisedome and where we can experience that we are not alone in the hardships and challenging parts of motherhood.
  •  a place where we can laugh out loud about the fun and crazy parts and inspire each other in finding new ways of doing this thing called mothering.
  • a space where we can learn to increase our selflove and selfcare with guided meditations, yoga nidra, self massage and breathing exercises.
  • the cirkles will be held in English, or Dutch if no English speaking mothers are present. You can share in Dutch if that feels more comfortable for you, Jasmijn is happy to translate when needed. 

These circles, will be hosted by Jasmijn Madera, with a co-host every now and then.
Any mother who feels the call, can apply for a co-host role by sending Jasmijn an email.

How to join?

You can join any circle with a single session ticket, but I advice you to block every second Sunday of the month in your schedule and give yourself this moment of me-time with our special offer of: 6 for the price of 5.

“You are not alone, I am not alone. We are in a sisterhood together. “

About Jasmijn:

” As a Social Worker I hold 2 degrees and over 10 years of experience in care work. I am a steph parent for 8 years to 3 children, now in their teens, and a mother of a 5 year old daughter. I have 1 star-son, who would have turned 9 years old, in januari 2024.

I am figuring out my motherhood along the way. Taking bits and pieces of various parenting styles and philosophies as I go. I am open for new perspectives, ideas and theories but have some very strong beliefs as it comes to allowing children to express their emotions, make their own choices and supporting them in becoming self sustainable, responsible adults.

I am looking forward to meet you. To listen to your stories and wisdom. To hopefully inspire you and to be inspired by your strength, love and resilience as a mother, as a woman. “

Love Jasmijn 

——————————————————————————————————————————–

NL

 De Liv Mamma-cirkel is een cirkel voor alle soorten moeders. Grootmoeders, moeders van volwassen kinderen of tienerkinderen, moeders met kleine kinderen of pasgeborenen en moeders van sterrenbaby’s of engelenkinderen, bonusmoeders, stiefmoeders en pleegmoeders. Voel je ook welkom als je moeder wilt of overweegt moeder te worden.

Eén keer per maand komen we bij elkaar  om te vertellen over onze reis naar of richting het (groot)moederschap.

We luisteren naar elkaar en steunen onze zusters in de uitdagingen waarmee ze te maken kunnen krijgen.
Wij delen onze eigen, authentieke verhalen en geven alleen advies als daar om gevraagd wordt.

Wat kun je verwachten?

  • een veilige ruimte waar moeders zich kunnen uiten, onze wijsheid kunnen delen en waar we kunnen ervaren dat we niet alleen zijn in de ontberingen en uitdagende aspecten van het moederschap.
  • een plek waar we hardop kunnen lachen om de leuke en gekke kanten en elkaar kunnen inspireren bij het vinden van nieuwe manieren om dit – ding dat moederschap heet – te doen.
  • een ruimte waar we kunnen leren onze zelfliefde en zelfzorg te vergroten met begeleide meditaties, yoga nidra, zelfmassage en ademhalingsoefeningen.
  • de cirkels worden in het Engels gehouden, of in het Nederlands als er geen Engelssprekende moeders aanwezig zijn. Je kunt het in het Nederlands delen als dat prettiger voor je voelt, Jasmijn vertaalt graag wanneer dat nodig is.

Deze cirkels worden gehost door Jasmijn Madera, met zo nu en dan een co-host.
Elke moeder die zich geroepen voelt, kan zich aanmelden voor een co-hostrol door Jasmijn een e-mail te sturen.

Hoe kun je deel nemen?

Je kunt een enkel sessieticket aanschaffen en daarmee kun je bij elke kring aansluiten, maar ik raad je aan om elke tweede zondag van de maand in je agenda te blokkeren en jezelf dit moment van me-time te gunnen met onze speciale aanbieding van: 6 voor de prijs van 5.

Over Jasmijn:
“Als Maatschappelijk Werker heb ik 2 diploma’s en ruim 10 jaar ervaring in de zorg. Ik ben 8 jaar lang stiefouder van 3 kinderen, nu tieners, en moeder van een 5-jarige dochter. Ik heb 1 sterzoon, die in januari 2024 9 jaar zou zijn geworden.

Gaandeweg ontdek ik mijn moederschap. Ik neem stukjes en beetjes van verschillende opvoedingsstijlen en filosofieën mee. Ik sta open voor nieuwe perspectieven, ideeën en theorieën, maar heb een aantal zeer sterke overtuigingen als het gaat om het toestaan ​​van kinderen om hun emoties te uiten, hun eigen keuzes te maken en hen te ondersteunen bij het worden van zelfvoorzienende, verantwoordelijke volwassenen.

Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten. Om naar jouw verhalen en wijsheid te luisteren. Om jou hopelijk te inspireren en geïnspireerd te worden door jouw kracht, liefde en veerkracht als moeder, als vrouw.”

 Liefs, Jasmijn

Met

Jasmijn Madera 

Date & time

Every 2nd Sunday from 20:00-21:30 ( 22:00)  (with the exception of July and August)
14 jan | 11 feb | 10 maa | 14 apr | 12 mei | 9 jun | 8 sept | 13 okt | 10 nov | 8 dec |  

Investment

Tickets: 1 session € 15 Buy your ticket here
Half year ticket: 6 sessions € 75 Get your half year ticket here

Location

Liv Leidse Hout

Language

ENG/NL